Stáhnout aplikaci
Stáhnout aplikaci
gradient

Zásady zpracování osobních údajů

Registrací v aplikaci, přihlášením k odběru novinek (obchodních sdělení), aktivitou na našich účtech na sociálních sítích nebo prohlížením našich webových stránek (www.mamio-app.com) umožňuješ společnosti Kindr s.r.o. se sídlem Českomalínská 776/25, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 367665, IČO: 17171199 (dále jen jako “Správce” či “Správce osobních údajů”) a její mobilní aplikaci Mamio využívat Tvé osobní údaje. V tomto dokumentu Ti v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) vysvětlujeme, jaké údaje o Tobě zpracováváme, z jakého důvodu a jakým způsobem, jaká jsou Tvá práva ohledně zpracovávaných osobních údajů a jak je u nás můžeš v souladu s GDPR uplatnit. Velmi nám záleží na Tvé bezpečnosti i pocitu bezpečí.

I. Jaké údaje zpracováváme? 

Abychom Ti mohli přímo v aplikaci i v komunikaci s Tebou poskytnout náležité služby a dobrý zážitek, zpracováváme některé Tvé údaje. V evidenci uživatelek uchováváme osobní údaje, které nám poskytneš během registrace v aplikaci Mamio, tj. Tvé jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, bydliště, věk, nahrané fotografie, počet, věk a pohlaví Tvých dětí a další informace vyplněné při vytvoření profilu. Vést databázi uživatelek je v našem oprávněném zájmu, databáze navíc umožňuje jednotlivým uživatelkám vést a spravovat svůj profil a interagovat s ostatními uživatelkami. Osobní údaje zpracovávané za účelem evidence uživatelek uchováváme po dobu dvou let od Tvé poslední aktivity v aplikaci.

Shromažďujeme také údaje poskytnuté třetími stranami (Google, Facebook, Apple), pokud se rozhodneš tyto strany využít k registraci do aplikace Mamio.

Uchováváme i informace ohledně toho, jak aplikaci Mamio využíváš. Zpracováváme Tvou polohu/GPS souřadnice (pokud tuto funkci povolíš), MAC adresu, IP adresu (v případě využití prohlížeče), operační systém, typ prohlížeče, adresu odkazujícího webu a Tvou aktivitu v aplikaci. Při používání Mamia můžeš službu určování polohy kdykoli aktivovat nebo deaktivovat v nastavení v mobilního zařízení.

Zpracováváme také Tvé příspěvky a komentáře přímo v aplikaci. Toto zpracování je v našem oprávněném zájmu a zároveň Ti díky němu dokážeme poskytnout lepší podmínky pro používání aplikace.

II. Jak používáme informace, které shromažďujeme?

Informace shromážděné prostřednictvím Mamio používáme pro níže popsané analytické a marketingové účely:

  1. K poskytování služeb nebo informací, které si od nás vyžádáš

  2. K odpovědím na Tvé otázky, požadavky a stížnosti a k poskytování zákaznické péče

  3. K monitorování a analýze toho, jak uživatelky aplikaci používají

  4. K marketingovým účelům zahrnujícím personalizaci obsahu, který odpovídá Tvému profilu a zájmům (včetně reklam) a je pro tebe tedy relevantní, a ke zlepšení funkcionality a uživatelské přívětivosti našich služeb

  5. K zasílání potvrzení, aktualizací, bezpečnostních výstrah, k podpoře, administrativním zprávám a jiným sdělením usnadňujícím používání aplikace a umožňujícím nám hladký provoz

  6. Dále můžeme využít Tvé komentáře v “Otázce dne” v anonymizované podobě ke sdílení na našich sociálních sítích či webu, za účelem prezentace aplikace a rozšíření povědomí o problémech, které řeší naše uživatelky.

  7. Tvé údaje můžeme využít v souvislosti s nebo během obchodního vyjednávání, splynutí podniku, prodeje firemních aktiv, financování nebo akvizice nebo jakékoli jiné situace, kde mohou být osobní informace prozrazeny nebo převedeny jako součást našich obchodních aktiv.

  8. K jakémukoli dalšímu účelu, pro který byla informace shromážděna

Aplikace Mamio nebo e-mailová marketingová sdělení mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Jakékoliv informace, které na takových stránkách poskytneš, jsou poskytovány přímo vlastníkům takových stránek a podléhají ustanovením zásad ochrany osobních údajů oné strany. Naše ustanovení zásad ochrany osobních údajů se na takové stránky nevztahuje a nejsme zodpovědní za obsah či bezpečnostní postupy a politiku takových stránek.

Bez souhlasu nebudeme nikdy se třetími stranami sdílet Tvé osobní údaje.

Všechny osobní údaje použité pro marketingové účely využíváme z právního titulu našeho oprávněného zájmu a v souladu se zákonem o některých službách informačních společností a pro marketingové účely je uchováváme po dobu Tvojí aktivity na webu a dále 2 let od Tvé poslední aktivity v aplikaci.

III. Komu data předáváme?

Tvé osobní údaje používáme především pro naše interní potřeby, a to pouze z výše uvedených důvodů. Veškeré nezbytné služby ohledně osobních údajů však nezajišťujeme pouze vlastními silami, využíváme i služeb třetích stran (specializovaných společností). Se třetími stranami, kterým Tvé osobní údaje poskytneme, máme uzavřenou smlouvu, na základě které jsme schopni zajistit a chránit Tvá práva v oblasti ochrany osobních údajů. Některé Tvé osobní údaje tedy zpracováváme v informačních a analytických systémech třetích subjektů, které nezbytně potřebujeme pro naše podnikání:

Informace, které poskytneš při registraci do aplikace, jsou sdíleny s ostatními uživatelkami v rámci seznamovací platformy; nezahrnují Tvoji e-mailovou adresu ani Tvou přesnou polohu.

IV. Jak Tvé osobní údaje chráníme?

Tvé osobní údaje zpracováváme v souladu s platnou právní úpravou a klademe přitom důraz na nejvyšší možnou míru zabezpečení. Součástí toho je samozřejmě striktní dodržování všech pravidel, kterými jsme vázáni při ochraně osobních údajů a řádný výběr smluvních zpracovatelů. Veškeré osoby, které přijdou do styku s Tvými osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o osobních údajích, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně, tato povinnost trvá neomezeně i po skončení zaměstnání nebo smluvního vztahu.

V. Zásady používání souborů cookies

Co jsou cookies

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na Tvém zařízení (počítači, tabletu nebo telefonu) při prohlížení internetových stránek a používání aplikací. Díky cookies si stránky mohou také zapamatovat různá nastavení, jako je jazyk, font a další možnosti, které si uživatel při zobrazení stránek zvolil. To je důvod, proč na Tvé zařízení cookies umisťujeme, stejně jako většina internetových stránek a aplikací.

Na co využíváme cookies

Cookies využíváme, abychom lépe porozuměli tomu, jak komunikuješ s našimi službami, k monitorování agregovaného používání našimi uživateli a toku webového provozu na našich stránkách a především k vylepšení našich služeb. Většina internetových prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky. Prohlížeč lze nastavit tak, aby soubory cookies z navštívených stránek nepřijímal nebo aby se před přijetím cookies dotázal.

Cookies lze rozdělit podle jejich trvanlivosti a podle toho, kdo je na vaše zařízení umísťuje. Podle jejich trvanlivosti lze rozdělit na dvě kategorie:

Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává, lze rozdělit cookies na dvě kategorie:

Technické (první strany, krátkodobé) jsou nezbytné pro zajištění základních funkcí webových stránek a aplikací. Umožňují Ti pohybovat se po našich webových stránkách a využívat jejich základní funkce.

Google Analytics (první strany, dlouhodobé) slouží k personalizaci a vylepšování webových stránek a aplikací. Pro měření anonymních dat o chování uživatelů používáme nástroj Google Analytics.

Ecomail (první strany, dlouhodobé) slouží k personalizaci marketingové komunikace e-mailem.

VI. Kde ukládáme informace, které shromažďujeme?

Sbíraná data ukládáme na serveru Zoner.cz. Data jsou uložena v České republice.

VII. Jaké děláme kroky k ochraně Tvých informací online

Všechna data jsou šifrována během přenosu jak na naší IT infrastruktuře, tak i mezi mobilními zařízeními a našimi servery. Podnikáme přiměřená opatření k ochraně Tvých osobních informací ve snaze předejít ztrátě, zneužití a neautorizovanému přístupu, prozrazení, pozměnění a zničení.

Provozujeme přísné procesy datového managementu, které sledují narušení bezpečnosti, jak na straně klientů, tak u našich zaměstnanců. Prosím, ber na vědomí, že i navzdory našim snahám, žádná bezpečnostní opatření nejsou dokonalá či neproniknutelná a žádnou metodu přenosu dat nelze plně ochránit před zachytáváním či jiným typem zneužití.

VIII. Přístup k informacím a jejich úprava

Pokud máš v aplikaci Mamio účet, můžeš upravovat a přistupovat k Tebou poskytnutým osobním údajům spojeným s Tvým účtem.

IX. Jaká Ti GDPR dává práva a jak jich můžeš u nás využít

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budeš chtít, můžeš nás zasláním e-mailu na adresu support@mamio-app.com požádat, abychom ti sdělili, zda námi jsou, nebo nejsou Tvé osobní údaje zpracovávány. V případě, že Tvé údaje zpracováváme, můžeme Tě případně nad rámec informací poskytnutých v těchto Zásadách ochrany osobních údajů informovat i o případných třetích osobách, kterým byly nebo budou Tvé osobní údaje zpřístupněny. Pokud nezískáme osobní údaje přímo od Tebe, máš právo na veškeré nám dostupné informace o tom, odkud jsme tyto osobní údaje získali.

Pokud o Tobě budeme zpracovávat Tvé osobní údaje nepřesně, můžeš nás na tuto skutečnost upozornit zasláním e-mailu na adresu support@mamio-app.com, my pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opravíme. Přímo v aplikaci máš také možnost své osobní údaje opravit v rámci funkce úpravy svého profilu.

Právo na deaktivaci profilu

Účet můžeš deaktivovat v aplikaci kliknutím na „smazat profil“. Smazáním profilu odstraníš svůj profil z aplikace bez jeho trvalého smazání. Pokud tedy smažeš svůj profil, ostatní uživatelky už Tvůj profil neuvidí. Smazání profilu je nevratné. Do 30 dnů od zrušení účtů podnikneme kroky k odstranění Tvých informací, ale některé informace mohou zůstat v aplikaci či v archivovaných/záložních kopiích pro naše záznamy dle zákonných požadavků a pro strukturální integritu aplikace.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

I v případě, že budeme Tvé osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, máš právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to včetně námitek vůči zpracování osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu. To lze provést zasláním e-mailu na adresu info@mamio-app.com. Pokud takovou námitku podáš, bez zbytečného prodlení vyhodnotíme, do jaké míry můžeme v souladu se zákonem tvrdit oprávněnost našich důvodů pro zpracování osobních údajů přes Tebou vznesené námitky a jak budeme s Tvými osobními údaji v mezidobí nakládat. Dokud naše oprávněné důvody pro zpracování neprokážeme, nebudeme Tvé osobní údaje dále zpracovávat.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máš právo požadovat, abychom omezili zpracování Tvých osobních údajů, tedy abychom s nimi přestali nakládat:

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

V případě, že zjistíš, že zpracováváme Tvé osobní údaje:

máš právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu tyto osobní údaje vymazali. Stačí nám poslat e-mail na adresu support@mamio-app.com. Tyto údaje však nemůžeme smazat, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé naší právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků. O tom Tě ale budeme samozřejmě případně informovat.

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud budeš chtít, můžeš nás e-mailem na adresu support@mamio-app.com požádat, abychom Ti poslali osobní údaje, které o tobě zpracováváme. V takovém případě Ti je pošleme ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. *.xls, *.csv, nebo v obdobném formátu). Pokud budeš chtít a požadovat, můžeme tyto osobní údaje poslat i jinému správci osobních údajů.

Právo kdykoliv se odhlásit ze zasílání obchodních sdělení

V případě, že od nás již nebudeš chtít dostávat obchodní sdělení, můžeš jejich zasílání vypnout kliknutím na odkaz, který je malým písmem v každém e-mailovém obchodním sdělení.

Právo podat stížnost u úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že podle Tvého názoru neplníme všechny naše právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zároveň že naše vysvětlení či náprava tento problém nepomohly vyřešit, máš samozřejmě právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to na adrese sídla úřadu: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00. Bližší informace o úřadu najdeš na webových stránkách www.uoou.cz.

X. Jak dlouho držíme Tvé údaje?

Uživatelská data ukládáme po dobu dvou let od poslední aktivity uživatelky v aplikaci, pokud však nedostaneme žádost o zrušení účtu. Ukládáme telemetrická data maximálně 60 dní a agregovaná a anonymizovaná data trvale ukládáme, abychom mohli sledovat dlouhodobé trendy aplikací.

XI. Naše zásady vůči dětem

Naše služba není určena dětem mladším 13 let a vědomě neshromažďujeme osobní údaje dětí mladších 13 let. Pokud se dozvíme, že jsme shromáždili osobní údaje dítěte mladšího 13 let, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z našich souborů, co nejdříve to bude možné.

XII. Změny

Veškeré shromažďované informace podléhají zásadám ochrany osobních údajů platných v době shromažďování těchto informací. Naše zásady ochrany osobních údajů však můžeme upravovat a revidovat. Pokud provedeme jakékoli podstatné změny v této politice, budeme Tě o nich informovat skrz aplikaci Mamio nebo e-mailem a uvedeme, kdy tyto změny nabudou účinnosti. Pokračováním používání aplikace Mamio poté, co tyto změny vstoupí v platnost, souhlasíš s tím, že se na Tebe budou vztahovat nová pravidla.

XIII. Jak nás můžeš kontaktovat

Kdykoliv se nás budeš chtít zeptat na něco týkající se zpracovávání osobních údajů, neváhej se nám ozvat na support@mamio-app.com. Budeme se snažit Tvým žádostem co nejrychleji a co nejlépe vyhovět.